Oferta

Analiza biznesowa jest pojęciem bardzo obszernym. Poniższe przykłady wykonanych przez nas zleceń przybliżają zakres prowadzonego przez nas doradztwa, nie wyczerpując jednocześnie obszarów naszej ekspertyzy:

  • przygotowanie modeli rynkowych, służących do oceny potencjału rynku, symulacji jego rozwoju i oszacowania sprzedaży produktów firmy
  • pomoc we wdrożeniu i wykorzystaniu w codziennej pracy systemów BI (Business Intelligence)
  • opracowanie i wdrożenie konceptu dashboardów, podsumowujących cyklicznie wyniki firmy
  • stworzenie polityki cenowej dla nowej linii produktowej

Duży nacisk kładziemy na kompleksowość proponowanych rozwiązań - zawsze staramy się patrzeć bardzo szeroko oraz proponować rozwiązania efektywne od strony finansowej.

© cifra 2014